Met het nieuwe wetboek van Vennootschappen 2019 beoogt men vooral een vereenvoudiging van het vorige wetboek. Daarom ook werd het aantal mogelijke vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen gereduceerd van 13 tot 7.

Daarnaast werden een aantal belangrijke principes aangepast, zoals het aantal aandeelhouders en het vereiste startkapitaal. Ook werd bepaald – zowel voor bestaande als toekomstige vennootschappen –in welke situaties de statuten aangepast moeten worden.

  • Beperking tot 7 mogelijke vennootschapsvormen: Maatschap, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (Comm. V.), Coöperatieve vennootschap (cv), Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv), Naamloze vennootschap (nv), Vereniging zonder winstoogmerk.
  • Vereenvoudiging: nieuwe definities voor vennootschappen (vennootschappen, verenigingen, beursgenoteerde bedrijven…), een nieuw criterium om vennootschappen van verenigingen te onderscheiden, beperking van het aantal vennootschapsvormen, afschaffing van het onderscheid tussen burgervennootschappen en handelsvennootschappen, afschaffing van de publieke vennootschappen, vermindering van het aantal strafrechtelijke sancties.
  • Meer flexibiliteit: ontslag van de aandeelhouders, vrijere overdracht van aandelen, stemrecht, minimumkapitaal, administratie en bestuur, contractuele vrijheid.

Quote

140.000 zelfstandigen en 35.000 micro-ondernemers vertrouwen op ons. Klaar om je bij hen aan te sluiten?

Heb je advies nodig?

Neem direct contact op met een van onze experts om je vragen te stellen of om je persoonlijke begeleiding te starten. Bel ons of maak een afspraakwanneer het jou past.